Het programma

De GLI is een tweejarig programma dat mensen met overgewicht/obesitas helpt om een gezondere leefstijl te verkrijgen en te behouden. Het hoofddoel van het programma is afvallen en een stabiel gewicht behouden. Bij CooL komen er een verschillende onderwerpen aan bod, het gaat hierbij om beweging, voeding, ontspanning, slaap en gedragsverandering. 

 • De informatie zal u in de vorm van videopresentaties en verwerkingsopdrachten worden aangeboden. U krijgt drie weken om de opdracht te maken. Naast deze videopresentaties en opdrachten heeft u individuele gesprekken met de coaches. Deze kunnen in persoon of via de telefoon/videobellen plaatsvinden. 

 • De begeleiding tijdens het programma wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach. 

 • Het CooL-programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder daarbij aanspraak te maken op het eigen risico. Het traject is kosteloos maar niet vrijblijvend. Het is van belang om ook tussen de sessies actief aan de slag te gaan met de gezonde leefstijl.

De indeling

Tijdens het traject komen er een verschillende onderwerpen aan bod. Het gaat hierbij om beweging, voeding, ontspanning, slaap en gedragsverandering. Het programma bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken met de leefstijlcoach.

In totaal duurt het traject twee jaar. Deze twee jaar zijn opgedeeld in twee fases. Fase 1 is de behandelfase (0-8 mnd). In deze fase vindt een screening (30 min.) en een intake (60 min.) plaats, zijn er 3 individuele sessies van 30 minuten.

Fase 2, de onderhoudsprogramma (9-24 mnd.) is de fase waarin er minder contactmomenten zijn en u de nieuwe leefstijl zo veel mogelijk zelfstandig moet gaan handhaven. In deze fase zijn er 5 individuele sessies.

Regels bij afwezigheid en vroegtijdig beëindigen traject

 • Zonder afbericht een individueel gesprek missen: Factuur van €41. Individuele gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd en verplaatst.

 • Zonder afbericht een intake gesprek missen: Factuur van €82,- welke niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Intake gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst. 

 • Vroegtijdig beëindigen van het traject: Factuur van €99,-.

 • Daarbij is het de bedoeling dat u alle opdrachten inlevert voor de gestelde deadline, als dit niet lukt dient u dit tijdig te melden bij de betreffende coach zodat we de deadline kunnen uitstellen.

Criteria starten CooL Digitaal

U bent gemotiveerd om 2 jaar deel te nemen aan een gedragsveranderingsprogramma;
U dient de Nederlandse taal volledig te beheersen;
én
U heeft overgewicht met een BMI van 25 of hoger, met daarbij een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekten;
óf U heeft overgewicht met een BMI van 30 of hoger.

U bent vaardig met een computer.

Om te starten moet u een verwijzing krijgen van de huisarts of specialist.

Op deze verwijzing moeten de volgende punten vermeldt staan:
– BMI
– Eventuele nevenpathologieën (hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol etc).
– Toekomstig gebruik Saxenda / Mysimba

CooL Digitaal en ondersteunende medicatie

Vergoedingsvoorwaarden Liraglutide (Saxenda®) 
Vergoeding voor liraglutide bij mensen met obesitas geldt voor patiënten ouder dan 18 jaar zonder diabetes type 2 die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*, voor de behandeling van volwassenen met obesitas, zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie:
  • BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf
  • BMI ≥40 kg/m2

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. *Inzet van liraglutide (Saxenda®) kan alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar behandeling (zie Zorgstandaard Obesitas 2010). 

Vergoedingsvoorwaarden naltrexon/bupropion (Mysimba®)
Vergoeding voor naltrexon/bupropion bij mensen met overgewicht en obesitas geldt voor patiënten ouder dan 18 jaar die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*, voor de behandeling van volwassenen met obesitas:
  • BMI ≥27 tot 30 kg/m2 in combinatie met een co morbiditeit (risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes type 2, slaapapneu en/of artrose of
  • BMI ≥30 kg/m2

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 4 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. *Inzet van bupropion/ naltrexon (Mysimba®) kan alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar behandeling (zie Zorgstandaard Obesitas 2010).