Het programma

Gezond en regelmatig bewegen ondersteund met kennis van gedrag en voeding is dé manier om overgewicht te lijf te gaan. Daarom biedt Fysiotherapie Sminia de Gecombineerde Leefstijl interventie (GLI) Coaching op Leefstijl, kortweg CooL aan. CooL is één van de vijf programma’s die binnen de GLI worden aangeboden.

 • Het CooL-programma richt zich op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren en gewichtsverlies, verbetering van de lichamelijke fitheid, realisatie van gezondheidswinst en verbetering van de kwaliteit van leven, te bewerkstelligen.

 • Het CooL-programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder daarbij aanspraak te maken op het eigen risico. Het traject is kosteloos maar niet vrijblijvend. Het is van belang om ook tussen de sessies actief aan de slag te gaan met de gezonde leefstijl.

 • Het CooL-programma wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach en een groepscoördinator. De leefstijlcoach ondersteunt in het bewust maken van gezonde keuzes, helpt met het opstellen van een beweegplan, brengt samen met jou in kaart hoe stress gereguleerd kan worden en onderzoekt slaapkwaliteit wanneer dit nodig is. Samen stellen jullie concrete doelen op weg naar een gezonde leefstijl. Het doel van het programma is om een verandering in de leefstijl te maken en te behouden.

De indeling

Tijdens het traject komen er een verschillende onderwerpen aan bod. Het gaat hierbij om beweging, voeding, ontspanning, slaap en gedragsverandering. Het programma bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken met de leefstijlcoach.

In totaal duurt het traject twee jaar. Deze twee jaar zijn opgedeeld in twee fases. Fase 1 is de behandelfase (0-8 mnd). In deze fase vindt een screening (30 min.) en een intake (60 min.) plaats, zijn er 3 individuele sessies van 30 min.

Fase 2, de onderhoudsprogramma (9-24 mnd.) is de fase waarin er minder contactmomenten zijn en u de nieuwe leefstijl zo veel mogelijk zelfstandig moet gaan handhaven. In deze fase zijn er 5 individuele sessies.

De groepssessies zijn verdeeld over twee jaar, op de afbeelding hieronder is te zien hoe deze verdeeld zijn over de tijd.

Belangrijk om te weten is dat er geen vast/wekelijks beweegmoment in dit programma zit. Er worden wel verschillende beweeg opties aangeboden, maar deze worden niet door de verzekering vergoed.

Om te starten moet u een verwijzing krijgen van de huisarts of specialist. Wanneer deze verwijzing bij ons binnen is nemen wij contact met u op voor het inplannen van een screening. Vervolgens wordt er een intake gepland in de groep naar keuze. De groepen starten iedere maand op een andere locatie, klik hier om naar groepsplanningen te gaan. De individuele gesprekken zijn in overleg met de coaches in te plannen en zijn niet gebonden aan de locatie van de groepsbijeenkomsten.

Uw eigen motivatie om uw leefstijl te willen veranderen is het aller belangrijkst om het CooL-traject te laten slagen, hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

Groepsplanning CooL 2024

*Specifieke GLI groep voor mensen met diabetes type 2.
** Specifieke GLI groep voor mensen met overgangsklachten.

Regels bij afwezigheid en vroegtijdig beëindigen traject

 • Met afbericht mag u maximaal 2 groepsbijeenkomsten missen. Bij een 3e keer afwezigheid, mag u het traject helaas niet meer voortzetten. Wanneer u afwezig bent door iets wat u ruim van te voren al weet (vakantie, bruiloft, etc.), dit graag z.s.m. doorgeven, dan kan u die bijeenkomst inhalen bij een andere groep.

 • Zonder afbericht een groepsbijeenkomst missen: Voor de volgende groepsbijeenkomst een gezonde traktatie meenemen voor de groep (15 personen) en de gemiste bijeenkomst inhalen.

 • Zonder afbericht een individueel gesprek missen: Factuur van €41. Individuele gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd en verplaatst.

 • Zonder afbericht een intake gesprek missen: Factuur van €82,- welke niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Intake gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst.

 • Vroegtijdig beëindigen van het traject: Factuur van €99,-.

Critera starten CooL

U bent gemotiveerd om 2 jaar deel te nemen aan een gedragsveranderingsprogramma;
U dient de Nederlandse taal volledig te beheersen;
én
U heeft overgewicht met een BMI van 25 of hoger, met daarbij een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekten;
óf U heeft overgewicht met een BMI van 30 of hoger.

Om te starten moet u een verwijzing krijgen van de huisarts of specialist.

Op deze verwijzing moeten de volgende punten vermeldt staan:
– BMI
– Eventuele nevenpathologieën (hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol etc).
– Toekomstig gebruik Saxenda / Mysimba

CooL en ondersteunende medicatie

Vergoedingsvoorwaarden Liraglutide (Saxenda®) 
Vergoeding voor liraglutide bij mensen met obesitas geldt voor patiënten ouder dan 18 jaar zonder diabetes type 2 die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*, voor de behandeling van volwassenen met obesitas, zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie:
  • BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf
  • BMI ≥40 kg/m2

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. *Inzet van liraglutide (Saxenda®) kan alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar behandeling (zie Zorgstandaard Obesitas 2010). 

Vergoedingsvoorwaarden naltrexon/bupropion (Mysimba®)
Vergoeding voor naltrexon/bupropion bij mensen met overgewicht en obesitas geldt voor patiënten ouder dan 18 jaar die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*, voor de behandeling van volwassenen met obesitas:
  • BMI ≥27 tot 30 kg/m2 in combinatie met een co morbiditeit (risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes type 2, slaapapneu en/of artrose of
  • BMI ≥30 kg/m2

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 4 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. *Inzet van bupropion/ naltrexon (Mysimba®) kan alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar behandeling (zie Zorgstandaard Obesitas 2010).