De eigenaar van de GLI-CooL programma is het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Specifieke informatie over de CooL interventie vanuit het RIVM, met daarin de richtlijnen van het GLI-CooL programma, kunt u hier vinden.

De eerste positieve resultaten van het CooL programma zijn binnen na een pilotstudie.
‘Samengevat geeft het onderzoek het volgende beeld: de deelnemers rapporteren na deelname aan het CooL-basisprogramma meer te bewegen, minder te zitten en gezonder te eten. Extrinsieke motivatie is verminderd en intrinsieke motivatie ten aanzien van gezonder voedings- en beweeggedrag is versterkt. De gerapporteerde kwaliteit van leven is significant toegenomen en de deelnemers zijn gemiddeld 2,2 kilogram afgevallen na deelname, en dit gewichtsverlies bleef behouden tot twee jaar na de voormeting. In totaal bleek 62% van de deelnemers te zijn afgevallen op lange termijn’ (Bron: RIVM).

Evidentie update 25 mei 2023: Ten tijde van het pilotproject CooL is een PhD-onderzoek van Maastricht University, in samenwerking met Tilburg University, uitgevoerd. Daarnaast is in 2021 een onderzoek afgerond naar healthyLIFE, een CooL-programma aangevuld met een extra module Positieve Gezondheid en een beweegprogramma. In 2023 is een onderzoek afgerond naar de effecten van CooL na 8 maanden tijdens de COVID-19 pandemie (onder publicatie). Al deze onderzoeken bevatten resultaten van de eerste acht maanden van het programma. Samengevat geven deze onderzoeken hetzelfde globale beeld: een afname van gewicht van gemiddeld 2-3% en een significante toename van ervaren gezondheid en kwaliteit van leven (Bron: RIVM, jan’24).

Hoe wij binnen GLI-Zaandam de GLI-CooL vormgeven kunt u hier lezen.