GLI-CooL regulier of digitaal is geschikt voor uw patiënt die:

 • 18 jaar of ouder is
 • Overgewicht heeft (BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten (volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) of met artrose of slaapapneu.
  Of
 • Ernstig overgewicht heeft (BMI meer dan 30)
 • Gemotiveerd is voor deelname aan een leefstijlprogramma
 • De Nederlandse taal volledig beheerst

De GLI-CooL bestaat uit:

 • een totale looptijd van 24 maanden.
 • een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken (regulier) of online presentaties, opdrachten en individuele gesprekken (digitaal)
 • de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanningLees meer specifieke over het CooL-programma

Opties tot bewegen:

Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut kan bij medisch fitness, in een bootcamp of personal training. Klik hier voor de prijzen. Dit wordt niet vergoed vanuit het GLI traject. Sinds 2024 zijn er wel zorgverzekeringen die dit (deels) vergoeden. Deelnemers moeten dit zelf achterhalen, dit verschilt per verzekering en afgesloten pakket.

Rol van de huisarts/verwijzer binnen de GLI:

 1. U signaleert een patiënt met inclusiecriteria voor een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).
 2. U overlegt de mogelijkheid tot starten GLI-CooL met uw patiënt, geeft de patiënt de informatiefolder en gaat na of de patiënt voldoende gemotiveerd is voor deelname aan het programma.
 3. Bij instemming van de patiënt met het GLI-CooL programma stelt u een verwijsbrief op en zet deze direct door (bij voorkeur via zorgmail) naar administratie@fysiosminia.nl
 4. Een leefstijlcoach van Fysiotherapie Sminia verzorgt de allereerst een screening, om in- of exclusie vast te stellen voor de patiënt. Hierover ontvangt u een terugkoppeling.
 5. Indien de patiënt gaat deelnemen aan GLI-CooL ontvangt u na 8 maanden en na 24 maanden ook een terugkoppeling van ons.

Vergoedingen GLI-Zaandam

Deelname aan een GLI traject wordt sinds 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarbij wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico van de patiënt. Deelname aan elk programma van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (CooL, Slimmer, BeweegKuur of Sportief in Beweging) wordt voor iedereen, die voldoet aan de inclusiecriteria, vergoed.